Foto: Dansk Boligbyg a/s, Erhvervsbyvej i Horsens.

Dansk Boligbyg a/s, landsdækkende hoved- og totalentreprenør med hovedkontor i Horsens, og afdelinger i Aalborg, Odense og Roskilde, har netop afsluttet sit 23. regnskabsår med det bedste årsresultat i virksomhedens historie.

Dansk Boligbyg omsatte i seneste regnskabsår for 1,366 mia. kr., svarende til året før. Resultatet før skat blev på godt 44 mill. kr. mod godt 9 mill. kr. året før – eller fem gange bedre. Egenkapitalen, inkl. ansvarlig lånekapital, er øget fra godt 100 mill. kr. til nu godt 135 mill. kr. Resultatet viser en væsentlig fremgang, og betegnes af ledelsen som tilfredsstillende, samtidig med at kapital- og likviditetsforhold har nået et meget tilfredsstillende niveau.

Nøgletal:
Bruttoavancen er nu 9,8 % mod 6,8 % året før.
Egenkapitalen forrentes nu med 33,2 % mod 8,9 % året før.
Soliditetsgrad inkl. ansvarlig lånekapital er nu 29,7 % mod 23,5 % året før.

Adm. direktør, CEO Anton Nørgaard, siger: -Efter et magert år i 2019/20 er jeg naturligvis glad for at konstatere, at vi nu er tilbage på sporet i forhold til indtjeningen. Vi har styrket vores økonomiske fundament markant i løbet af året, og sammenfattende ser vi meget positivt på fremtiden. Ikke mindst med afsæt i de mange interne tiltag, vi har iværksat gennem de seneste år. Tiltag, der nu for alvor begynder at vise positive resultater i form af en mere fokuseret pipeline- og projektstyring samt en lang række procesoptimeringer som følge af øget digitalisering.

-Vi arbejder desuden målrettet på at integrere bæredygtighed og bæredygtige løsninger som en naturlig del af vores faglighed og leverancer. Aktuelt arbejdes der på et projekt, der søges certificeret som Danmarks første DGNB Platin certificerede boligbyggeri, og vi har allerede opbygget solid erfaring med DGNB-certificerede byggeprojekter. Alt sammen forhold, der har til formål at skabe øget tryghed og værdi for vores bygherrer omkring løsninger, processer og økonomi, siger Anton Nørgaard.

-Vores ordrebeholdning ser rigtig fornuftig ud for de kommende år, og forventningen for næste års omsætning ligger på uændret niveau. Resultatet før skat forventes også uændret i størrelsesordenen 40-50 mio. kr.

Dansk Boligbyg udfører boligbyggerier og institutions-byggerier i totalentreprise samt renoverings-opgaver i hovedentreprise. Virksomheden er styringsentreprenør, hvorfor alle opgaver løses i samarbejde med lokale fagentreprenører, leverandører og rådgivere. Partnering, OPS og OPP udgør også en del af virksomhedens hovedaktiviteter.

Aktuelt arbejdes der med byggeri eller renovering af næsten 2.000 boliger, fordelt på cirka 50 projekter over hele Danmark.

Dansk Boligbyg a/s beskæftigede i årets løb 106 fuldtidsansatte medarbejdere, og er delvist ejet (49 %) af medarbejdere for at sikre både ejerskab, høj involvering og medindflydelse på virksomhedens udvikling. Medarbejdere kan med anciennitet opnå mulighed for at erhverve ejerandele.

Tidligere artikelEndnu en modulserie hos Ajos a/s kan svanemærkes
Næste artikelKøbenhavnsk vartegn lagde byggeplads til byens bedste udsigt