Foto: Ajos a/s sikrer interimsvarme på Nyt Hospital Hvidovre ved hjælp af to 600 kg tunge fjernvarmevekslere.

Kalenderen dikterer snart vinter, og den kolde tid på året vil sætte sit præg på aktiviteterne i byggebranchen. Men det er ikke noget håndværkerne på Nyt Hospital Hvidovre (NHH) bekymrer sig om.

Som byggepladsentreprenør på den ca. 32.000 kvm. store udvidelse leverer Ajos a/s den rette temperatur bag byggeriets klimaskærm. I perioden fra 1. oktober til 1. april sikrer Ajos, at Arbejdstilsynets krav om en minimumstemperatur indenfor i råhuset på mindst 15 grader opfyldes.

Det er tredje sæson, vi sikrer interimsvarmen i det omfattende byggeri. Vi har dygtige montører med meget stor erfaring, som er garant for at levere den rette opvarmning og dermed de optimale arbejdsbetingelser for byggeriets mange håndværkere“, siger Jan Frandsen, afdelingschef for Midlertidige Installationer i Ajos a/s.

Helt konkret kobler Ajos’ montører to fjernvarmevekslere til den eksisterende fjernvarme. Fra de 600 kg tunge vekslerne fordeles det opvarmede vand rundt på byggepladsen via to tommer tykke varmeslanger. Slangerne består af specielt gummi, som kan tåle både det 70-80 grader varme vand og det høje tryk, når vandet pumpes rundt.

Varmeslangerne er tilkoblet kaloriferer, der er fordelt med den optimale placering rundt i byggeriet. Således kan man effektivt få tørret bygningen ud og holde den varm, så produktiviteten fastholdes. Vi har i alt otte montører tilknyttet etableringen og driften af interimsvarmen“, siger Jan Frandsen.

Selv om interimsvarmen er temperaturstyret, og dermed selv aktiverer efter behov, foretager Ajos’ medarbejdere daglige runderinger, hvor udstyret kontrolleres. Systemet har SMS-overvågning og eventuelle fejlmeddelelser sendes på mail og SMS til Ajos’ montører og byggelederen på projektet.

Nyt Hospital Hvidovre er endnu et projekt i rækken af omfattende byggerier, hvor Ajos har ansvaret for byggepladsentreprisen. På NHH er Ajos blandt andet ansvarlig for skurforhold, byggestrøm, -vand og -varme, vagter, hegn, overvågning, logistik, alle veje inkl. adgangs- og flugtveje og meget mere.

Kort fortalt tager vi os af alle de ting, som ikke direkte har med byggeriet at gøre, men som sikrer at håndværkerne kan gøre det, de er gode til. Det meste er planlagt, men der er også et væld af opgaver, som opstår undervejs. Blandt andet i forbindelse med Covid-19“, siger Flemming Madsen, driftschef for Byggepladsindretning (BPI) i Ajos.

Den igangværende pandemi eksisterede ikke, da byggeriet af NHH blev igangsat. Men som følge af den aktuelle situation sørger Ajos’ medarbejdere eksempelvis for hyppigere rengøring i faciliteterne, opstilling og opfyldning af et stort antal spritstandere på byggepladsen, samt planlægning og eksekvering af forskudte spisetider for byggepladsens håndværkere og grundig rengøring efter hvert af de fire hold.

Vi er bygherrens forlængede arm og varetager den daglige drift, som sikrer håndværkerne kan bygge. Fra efterlevelse af Covid-19 restriktioner til afdækning af råhuset, indtil facadeelementerne blev monteret. Vi er involveret i alle handlinger på pladsen, så fremdriften sikres“, siger Flemming Madsen.

Interimsopvarmningen har begrænset virkning, hvis netop afdækningen af råhuset ikke er udført korrekt.

Med et råhus på denne størrelse knytter sig et utrolig stort facadeareal. Blandt andet som følge af flere gårdhaver. Det er et omfattende og komplekst byggeri med forskellige etagehøjder. I Ajos anvender vi Altiflex systemafdækningsmoduler. De opfylder alle krav til sikkerhed og er godkendte som rækværk og som klimaskærm ved opvarmning. Og så kan de enkelte moduler genanvendes i op mod tyve år“.

Alternativet er plastik og træreglar, hvor der skal etableres et rækværk bagved. Den løsning giver et meget stort varmetab, hvilket øger fjernvarmeforbruget. Og efter endt brug smides træet og plastikken ud. Det er både spild af energi og materialer – og så tilfører det byggeriet et unødigt større CO2-aftryk, hvilket ikke ligger ikke i tråd med Ajos’ tilgang til miljøvenligt og bæredygtigt byggeri, siger Flemming Madsen.

Tidligere artikelEventyrlig solafskærmning giver godt indeklima
Næste artikelHercules Fundering bruger utraditionel funderingsmetode i Postbyen