Foto: Som byggepladsentreprenør på NHH har alle Ajos’ medarbejdere fokus på, at affaldet bliver korrekt kildesorteret. Her tjekker produktionstekniker Jens Erik Kruse indholdet i en container.

Som byggepladsentreprenør på Nyt Hospital Hvidovre har Ajos a/s skabt en effektiv og dynamisk miljøcentral til de mange forskellige former for byggeaffald.

Bæredygtighed er et væsentligt element i den moderne byggekultur, og det gælder ikke kun det færdige byggeri. Det gælder i lige så høj grad i hele byggeprocessen fra første spadestik til overdragelsen.

Som byggepladsentreprenør på Nyt Hospital Hvidovre (NHH), der er ved at blive udvidet med 32.000 m2, spiller Ajos a/s en væsentlig rolle på mange områder – også i forhold til bæredygtighed. Ajos er ansvarlig for, at byggepladsen fungerer optimalt døgnet rundt, så der er fremdrift i byggeriet. Det indebærer blandt meget andet at holde styr på skurforhold, byggestrøm, -vand og -varme, logistik og meget mere. Kort fortalt alle de nødvendige opgaver plus løsning af de uforudsete og pludseligt opståede udfordringer.

Derudover er Ajos garant for, at alt affald fra de forskellige byggeprocesser kildesorteres korrekt jf. de kommunale affaldsregulativer, inden det køres bort fra pladsen til kommunale genbrugspladser.

“Der er strenge miljøkrav affødt af love og bekendtgørelser, som dikterer kildesortering af byggeaffaldet. Derfor har vi skabt en dynamisk miljøcentral på NHH, hvor vi sikrer korrekt adskillelse af materialer, der ikke kan gå til samlet behandling. Nogen skal til genbrug, andet skal til forbrænding og noget tredje skal til deponi”, forklarer Flemming Madsen, driftschef i afdelingen for Byggepladsindretning (BPI) i Ajos a/s.

Ajos har løftet ansvaret for byggepladsentreprisen siden første spadestik i efteråret 2017. Fra dag ét har de passet og serviceret affaldshåndteringen for bygherren, og siden er tonsvis af eksempelvis jord, jern, plast, isolering, gips, træaffald, malingrester m.m. blevet håndteret.

Helt konkret har Ajos skabt en miljøcentral på pladsen med en stribe containere til de enkelte affaldstyper.

“Alle byggeprocesser skaber deres eget affald, og det affald sikrer vi bliver samlet og håndteret på miljømæssigt optimal vis. Dels ved at være den praktisk udførende på logistikken, der opstiller de rigtige containere til formålene og sikrer rettidig tømning, og dels ved at vejlede og rådgive bygherren om spørgsmål på området”, siger Flemming Madsen.

Ved at affaldet er sorteret korrekt, allerede inden det transporteres til kommunens genbrugspladser, skaber Ajos de bedst mulige forhold for bæredygtighed i hele byggeprocessen. Alle mængder og typer samles i en miljørapport, som kan indgå i kundens CSR-regnskab.

Lige nu har Ajos 10 affaldscontainere fordelt strategisk på byggepladsen, afhængigt af hvor der arbejdes. Er tømrerne eksempelvis ved at sætte gipsvægge op i en bestemt bygning, giver det mening, at containeren til gipsaffald står tæt på.

“Vi tilpasser byggepladsens miljøcentral til de aktuelle behov. Vi overvåger hele tiden byggeriets stadier og fremdrift og justerer de specifikke containerbehov op og ned derefter. Det er en dynamisk proces, hvor vi hele tiden skal være på forkant med udviklingen, og det er der, vores erfaring spiller en stor rolle”, siger Flemming Madsen.

Ajos har også etableret videoovervågning af miljøcentralen. Deres portvagter monitorerer miljøcentralen, og en miljømedarbejder holder fysisk øje med, hvad der puttes i containerne. Miljøvejlederen vejleder desuden entreprenørerne i korrekt kildesortering. Hvis affaldet sorteres forkert, tjekkes videoovervågningen, og kilden til fejlen kontaktes i forhold til at sortere korrekt fremover.

“Håndværkerne på pladsen har taget godt imod tiltaget. De har også behov for at kunne skille sig af med deres affald hurtigt og nemt. Jo mere smidig, vi kan tilrettelægge deres arbejdsforhold, desto mere effektive er de, og så kan byggeriet holde sin fremdrift”, siger Flemming Madsen.

Styringen af containerne i miljøcentralen indgår i Ajos’ logistikprogram smartBYG, der sikrer en professionel og optimeret logistik på hele NHH. I programmet booker byggepladsaktørerne tid til at få vareleverancer ind på byggepladsen, materialer ind i bygninger, plads på oplagspladser eller booker mødelokaler og materiel.

Ajos a/s har blandt andet også stået for affaldssorteringen på Rigshospitalet under byggeriet af Nordfløjen samt på projekter for Københavns Universitet og IKEA.

Tidligere artikelBæredygtigt pap kan erstatte træ i betonindustrien
Næste artikelInvestering i gas skal sikre markant CO2-reduktion hos Aalborg Portland