Aftale om opførelsen af 117 almene boliger i Åbyen i Aarhus, er underskrevet af JCN Bolig.

”Byggefelt B”, som byggeriet hedder, er en karré bestående af både private (ca. 5600m² ) og almene boliger (ca. 9500m²). Den private del er JCN Bolig i forvejen totalentreprenør på, så med den nye aftale kan JCN Bolig bygge videre på det samme byggefelt med den almene del og udnytte det nuværende setup som er tilstede i forvejen. 

Der er for boligforeningen “Al2bolig”, at den private del opføres og det består af 117 boliger med 859 m² kælder. Der er en tale om en såkaldt ”delegeret bygherremodel” pga. det er et offentligt støttet byggeri. Arkitekt er Luplau / Poulsen og ingeniøren er Sweco.

At bygge boliger i Aarhus kræver et tæt samarbejde mellem bygherrer, arkitekter, myndigheder og entreprenøren. Hos JCN Bolig ved vi, at det er afgørende, at almene boliger bliver skabt med de bedste bolig– og bo-kvaliteter for både byen og de kommende beboere og at boligerne har så høj standard, at de bidrager til byens positive udvikling. Boliger skal berige omgivelserne, hvor arkitektoniske og kvalitetsmæssige overvejelser indgår fra første færd“.

Tidligere artikelNordvestjysk entreprenør klar til at gå mere i dybden
Næste artikelNy fabriksdirektør: Vi har fortsat masser af aktivitet