SIF Gruppen A/S har netop offentliggjort sit regnskab for 2019. Et tilfredsstillende resultat med 17% omsætningsvækst og 10 millioner kr. før skat på bundlinjen. Men ifølge CEO, Lars Mejlby, var det da Coronaen kom, at firmaet virkelig boostede sin udvikling.

Da Corona ramte Danmark, afskaffede man janteloven i SIF Gruppen A/S – og fik flere kunder. Virksomhedens vision ”Vi vil være bedst til at udvikle og handle i tæt samarbejde” stod sin prøve 
– og bestod.

Skærpet fokus, bedre lønsomhed og intens ledertræning
Strategien var ellers lagt, men nedlukningen skabte en ny situation, der gav SIF Gruppen skærpet opmærksomhed, bedre lønsomhed og intens ledelsestræning. Lars Mejlby fortæller: 

“Coronaen kom som en Tsunami – spørgsmålet var bare, hvem der ville blive tilbage på stranden, og hvem der søgte op i bjergene. Vi valgte det sidste. Coronaen lærte os at fokusere, kommunikere hurtigt og tage beslutninger, vi ikke var sikre på. Og så satte vi ledelse i højsædet. Vi lærte også, hvor vigtigt netværk er. Lynhurtigt omstillede vi os, så den langsigtede strategi blev til kortsigtet micro-ledelse. Vi ville hele tiden være 2 skridt foran. Vi accepterede, at krisen ville koste penge, men vi så det som en investering i fremtiden”.

Fra langsigtet strategi til kortsigtet micro-ledelse
Skiftet fra langsigtet strategi til kortsigtet micro-management skete på få timer samme aften som regeringen lukkede Danmark ned. Kl. 23.59, efter få timers strategimøde, blev alle medarbejdere informeret: Ledelsen havde en ny plan. Og den blev sat i værk allerede næste morgen. Alle 16 ledere kendte deres roller og ansvar og der var nedsat arbejdsgrupper, der sikrede operationaliseringen. Den langsigtede strategi var på få timer ændret til ET kortsigtet mål: SIF Gruppen ville komme bedst ud af Corona! Og man ville gøre det ved ikke at tabe kunder og samtidig vinde nye. 

Synlig ledelse på afstand

Som direktør i en virksomhed med 220 servicebiler, 70 funktionærer og 361 medarbejdere kender Lars Mejlby værdien af intern information. Under hele nedlukningen blev medarbejderne derfor informeret via intranet og senere på en APP. Der blev dagligt sendt en video ud fra direktionen og det normale sygemeldingsnummer blev udvidet til en 24-7 supportforbindelse, der gik direkte til HR. Tillidsmanden kom med ind i ledelsens ”maskinrum” og var med til at tage beslutningerne for at give indblik og søge konsensus. Sidst men ikke mindst blev der lanceret en intern kampagne mellem funktionærerne, der via deres netværk skulle skaffe nye kunder i en tid, hvor Danmark ellers var lukket ned. 

Taktikken gav 21 nye kunder – og fødte ambitionen om endnu 10 nye kunder i 2020 –  foruden fastholdelse af alle eksisterende kunder. 

Innovation, der skaber forandring

Om kunsten at normalisere en dagligdag, når alle rammer er brudt ned, fortæller Lars Mejlby: 

“Hverdagen for vores elektrikere og teknikere skulle være den samme, så de kunne fastholde fokus på vores kunder. Det var på kontoret, at forandringerne skulle ske. Det var her vi skulle tænke innovativt og skabe den nødvendige forandring. Vores digitale rejse tog et kvantespring med TEAMS som den store øjenåbner. Og så satte vi fuld blæs på den interne kommunikation. Alt det lærte vi af Corona. Vi kunne ikke have købt konsulenttimer, der flyttede os så meget, som Corona gjorde det”.

Forventninger til 2020
I dag forventer ledelsen i SIF Gruppen A/S at fastholde sin position inden for sine forretningsområder i 2020, med undtagelse af entreprisesegmentet, hvor man forventer et mindre fald i omsætningen. Til gengæld har man med erfaringerne fra Coronakrisen øget lønsomheden, så man med en lavere omsætning kan levere et resultat på samme niveau eller højere i 2020.

Vi er måske nok lidt bagud på point i 2020, men vores skærpede bevidsthed og fokus på lønsomhed og kerneforretning har styrket vores konkurrenceevne. Vi åbner snart ny afdeling i Nordsjælland, fortsætter vores særlige fokus på CTS og forventer generel vækst på service. Dertil kommer vores nye termografiafdeling, som vi også forventer os meget af. Alt i alt, kommer vi nok til at skulle ansætte 10-15 elektrikere mere i dette regnskabsår. Med de kommende tiltag, mere effektive procedurer i dagligdagen og et styrket sammenhold, står vi stærkere efter Corona“. 

Tidligere artikelÅbnede i skyggen af coronakrisen – nu stråler Nordhavns nye vartegn
Næste artikelRudersdals skoler gennemgår bæredygtig renovering