Per Aarsleff

Beskrivelse:
Aarsleff er en førende dansk entreprenørkoncern, som er stiftet i 1947 af Per Aarsleff. Dengang forlod Per Aarsleff en stilling hos den danske stat og startede sit forretningseventyr med en gravemaskine.

Per Aarsleff havde en virksomhedsstrategi, som gik ud på at specialisere sig på de områder hvor det var tilpas svært for andre, eller hvor andre ikke gad. Så for Per Aarsleff startede det hele med enkeltopgaver, som nu er endt med at blive specialer. Hele strategien har vist sig at være bæredygtig for Per Aarsleff, som har oplevet en sund vækst fra få til flere tusinde medarbejdere. Stifteren Per Aarsleff var engageret i sin virksomhed helt indtil få år før han døde i 2006 som 87 år gammel.

Aarsleff har kompetencer i at udtænke, planlægge og udføre større projekter inden for klimatilpasning, miljø, energi, byggeri og infrastruktur. Og her er Aarsleff med lige fra projekteringen og til afleveringen af det færdige projekt. I dag løser Aarsleff opgaver i det meste af verden og har en stærk position i særligt Danmark og Østersøregionen. Aarsleff levere totalleverancer, hvor de kombinere deres mange entreprenørspecialer. Dermed udnytter Aarsleff de synergimuligheder der er mellem de forskellige specialer i virksomheden. Dertil har Aarsleff stadig en stærk og forankret projektkultur i virksomheden, der både er en fordel for deres kunder og dem som virksomhed.

Kontaktoplysninger:
Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby

Mail: info@aarsleff.com
Tlf.: +45 87 44 22 22

Du finder resten af virksomhedsoversigten her: Oversigt
Du kan derudover se hvilke virksomheder der har medlemskab på byggetidende her og ligeledes læse mere om medlemskabet her.

SENESTE ARTIKLER