DANSK STANDARD

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation. Vi udvikler og udgiver standarder, udbyder kurser og tilbyder rådgivning.

Standarder er et fælles sprog, som tales over hele verden og gør, at vi kan forstå tingene ens. Det betyder, at vi kan være sikre på, at det, vi samarbejder om eller køber af hinanden, svarer til forventningerne – uanset om det foregår mellem virksomheder, myndigheder eller forbrugere.

Standarder giver fælles retningslinjer for alt fra kvalitet og sikkerhed til produktspecifikationer og gode arbejdsgange.Med en standard i hånden, bliver det således lettere at sikre sig og dokumentere, at produkter og ydelser overholder kravene på området, hvilket skaber tillid og tryghed hos køberne.

Alle med interesse og viden kan deltage i udviklingen af standarder gennem vores mere end 220 standardiseringsudvalg og dermed få indflydelse på fremtidens markedskrav.

Kontaktoplysninger:
Dansk Standard
Göteborg Pl. 1,
2150 København
www.ds.dk

ARTIKLER

YDELSER

Få indflydelse på standarder: 
Ved at deltage i et udvalg hos Dansk Standard får du tidlig viden om kommende standarder, der direkte påvirker kravene til din virksomheds produkter, produktion og processer. Samtidigt er du med til at udvikle fremtidens nationale og internationale standarder og har dermed direkte indflydelse på markedskravene. Du er nemlig med til at påvirke indholdet i standarderne og sikre størst muligt dansk aftryk – hvad enten du er fra en virksomhed, interesseorganisation, myndighed, forsknings- eller uddannelsesinstitution. Læs mere her.

Rådgivning:
Dansk Standard rådgiver og underviser med udgangspunkt i standarder og best practices.Rådgivningen tager typisk udgangspunkt i de store ledelsessystemer, der har med kvalitets-, miljø-, informations-, og energiledelse at gøre – bl.a. ISO 9001, som med mere end en million virksomheder som brugere verden over er det mest udbredte ledelsessystem.

Kurser:
Vil du have mest muligt ud af standarder, så er et specialiseret kursus et godt sted at starte. Der er nemlig stor forskel på, hvordan de forskellige standarder implementeres bedst. Derfor udbyder vi kurser, hvor vores konsulenter sætter din virksomhed godt ind i standarderne og finder den direkte vej til mest mulig værdiskabelse for dig. Se vores kurser her.