ISO 9001 har på ingen måde mistet sin berettigelse – den er fortsat et vigtigt strategisk ledelsesværktøj. Det viser en helt ny undersøgelse om ledelsesstandarden.

Forbedret kvalitet, smidigere processer og gladere kunder. Det er blot nogle af gevinsterne, som danske virksomheder oplever ved at arbejde med ISO 9001. Det viser en undersøgelse blandt mere end 300 danske virksomheder og organisationer, der alle arbejder med ISO 9001.

ISO 9001 giver gladere kunder

Således svarer 81 pct. af de adspurgte virksomheder, at de i nogen eller høj grad har oplevet forbedret kvalitet i produkter og services, 78 pct. har øget kundetilfredsheden og hele 92 pct. har opnået forbedrede interne processer. Dansk Standard lavede en tilsvarende undersøgelse i 2015. Resultaterne er over en bred kam de samme eller højere end for fem år siden. Således svarede 85 pct., at de i nogen eller høj grad oplevede bedre styring af de interne arbejdsprocesser, dvs. en stigning på 7 procentpoint.

– Der er forsat alt for mange, som tror, det handler om, at kunderne pålægger virksomhederne at arbejde efter ISO 9001. Det handler i langt højere grad om, at det betaler sig på bundlinjen. Virksomhederne øger kundetilfredsheden, forbedrer deres kvalitet og kan bedre styre deres interne processer og derved effektivitet, siger Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard.

Virksomheder og organisationer, der arbejder efter principperne i ISO 9001 eller er certificeret i standarden, får således valuta for deres kvalitetsledelsessystem, når de anvender det professionelt.

Kvalitet og effektivisering hænger uløseligt sammen

Undersøgelsen dokumenterer også, at hele 73 pct. af virksomhederne oplever forbedret samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere, fordi de arbejder med ISO 9001.

– Det er utroligt vigtigt for danske virksomheder, særligt de mange smv’er, der har mange leverandører og samarbejdspartnere, at samarbejdet glider. Og det, at de har et forbedret samarbejde, fordi de arbejder strategisk med kvalitetsledelse, er naturligvis også med til at øge kundetilfredsheden, siger Niels Madelung.  

60 pct. af de adspurgte virksomheder mener desuden, at ISO 9001 giver øget effektivisering for deres virksomhed. Standarden er således et særdeles virksomt ledelsesværktøj til at optimere og effektivisere. I 2015 var tallet 51 pct. og her er således også sket en stigning.

– Undersøgelsens resultater understreger, at kvalitet og effektivisering hænger sammen som to sider af samme mønt. Hvis en virksomhed ønsker at arbejde med kvalitetsforbedringer, fx ved brug ISO 9001, eller effektivitetsforbedringer, fx ved brug af LEAN/SixSigma, så anvendes der samme tilgang og metoder eller modeller, siger Niels Madelung og fortsætter:

– Spørgsmålet er i begge tilfældet at finde det rette mix mellem de to ligeværdige mål. Det er ineffektivt og omkostningstungt at arbejde med de to elementer uafhængigt af hinanden. Det giver hverken virksomheden eller kunderne værdi.

Kvalitetsledelse vil blive endnu vigtigere i fremtiden

Ifølge de adspurgte er ISO 9001 kommet for at blive og vil fremadrettet få endnu større betydning og skabe resultater for de virksomheder og organisationer, der arbejder målrettet med den. Således mener hele 82 pct., at ISO 9001’s betydning vil øges for danske virksomheder i fremtiden. I undersøgelsen fra 2015 mente 73 pct. det samme.

Undersøgelsen er foretaget af Dansk Standard og Dansk Forening for Kvalitet. 328 danske virksomheder har deltaget i undersøgelsen. Antallet af deltagende virksomheder svarer til ca. 10 pct. af ISO 9001-certificerede virksomheder i Danmark.

Læs mere om ISO 9001

Tidligere artikelSchmidt Hammer Lassen Architects vinder 1. præmie i Holland
Næste artikelEt omsætningsfald på 20 % forventer hver fjerde tømrermester